Pisystems


System PI

Pi Systems- 100% innowacji bez rewolucji

Innowacje ogłaszane jako rewolucyjne zwykle są głośne, najczęściej jednak nie przynoszą zapowiadanych zmian. W Pi Systems stawiamy na ewolucję istniejących rozwiązań. Może to mało spektakularne, ale wierzmy w systematyczny, przemyślany rozwój, a nie w zrywanie z przeszłością.

Jesteśmy niedużą spółką informatyczną, zbudowaną w oparciu o doświadczenie i potencjał silnego partnera, wrocławskiego Data Techno Park. Poprzez doskonalenie już sprawdzonych rozwiązań IT możemy wpłynąć na jakość pracy, ułatwić wiele procesów i usprawnić komunikację. Kluczem do sukcesu naszych realizacji jest nie tylko wysokiej jakości produkt, ale też umiejętność definiowania potrzeb zarówno pojedynczych użytkowników jak i całych organizacji.

Nasze pierwsze produkty kierujemy do branży medycznej jako tej najbardziej wymagającej w kwestiach bezpieczeństwa danych i ich mnogości oraz gamy używanych narzędzi. W planach mamy także rozszerzenie działalności także na inne sektory rynku.

Innowacyjność naszych rozwiązań przejawia się na wielu płaszczyznach, oprócz technicznej jest to między między innymi w skutecznym adaptowaniu sprawdzonych modeli biznesowych. Dzięki temu przy niewielkich nakładach umożliwiamy redukcję kosztów w organizacji oraz zwiększenie jej wydajności. Nasze aplikacje generują oszczędności na wielu polach dając jednocześnie szerokie możliwości rozwoju oraz niezależność od skomplikowanych zasad licencyjnych.

Naszym największym atutem jest zespół doświadczony w projektach integracyjnych. To dzięki doświadczeniu naszych specjalistów możemy dostarczać sprawdzoną i pewną technologię oraz gwarantować szybkie i sprawne wdrożenia.System PI dedykowany jest do wsparcia realizacji procesów zarządzania systemem jakości oraz procesów administracyjnych. Architektura rozwiązania opiera się o wiele specjalizowanych modułów. Grupują one pojedyncze funkcjonalności pozwalając łatwo tworzyć całe przepływy- także pomiędzy modułami.

Cecha ta przesądza o elastyczności architektury co w kontekście niezbędnej customizacji, pod kątem konkretnych klientów, stanowi wartość krytyczną.

System PI umożliwia w pełni elastyczny, jednocześnie bezpieczny, dostęp do zasobów przez niego kontrolowanych. Wspiera też tworzenie treści oraz ich dystrybucję w dowolnie zaimplementowany sposób. Dzieje się to w obrębie poszczególnych modułów współpracujących ze sobą lub też z systemami zewnętrznymi.

Podstawowe moduły systemu obejmują komunikację i przetwarzanie danych:

 • Kalendarz,
 • Poczta e-mail,
 • Klient,
 • Serwer,
 • Kontakty,
 • Zadania,
 • Komunikator,
 • Propagacja i współdzielenie wiedzy,
 • Ogłoszenia i ankiety,
 • Samoobsługa spraw pracowniczych,
 • Zgłoszenia wewnętrzne [serwisowe],
 • Zarządzanie zasobami,
 • Bezpieczne repozytorium dokumentów.

Dla wykorzystania pełnych możliwości systemu konieczne jest jego zintegrowanie z użytkowanym systemem administracyjnym klienta. Obecnie taka integracja jest zapewniana z systemem Info Medica. System jest przygotowany na integracje także z innymi systemami obecnymi na rynku.

Umożliwienie dwustronnej komunikacji Pi z systemem szarym znacznie rozszerza możliwości obu systemów, niosąc jednocześnie znaczne optymalizacje w warstwie organizacyjnej jak i biznesowej.


PISYSTEMS sp. z o.o.
ul.Borowska 283b
50-556 Wrocław
kontakt@pisystems.pl
www.pisystems.pl
PI - location

Data Techno Park Sp. z o. o.

Data Techno Park Sp. z o.o.

Data Techno Park Sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu, realizującą szereg projektów w sferze innowacji i technologii. Początki działalności sięgają 2005 r., kiedy działalność rozpoczął Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. przemianowany w 2013 r. na Data Techno Park sp. z o.o.

Celem strategicznym DTP jest wspieranie rozwoju zasobów ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych dla centrum kompetencyjnego „e–Zdrowie”. To innowacyjny projekt, dzięki któremu powstanie sektor szerokich usług wsparcia biznesowego dla przedsiębiorstw z branży medycznej, informatycznej, biotechnologicznej oraz farmaceutycznej z całej Polski.


Z naszych usług korzystają


Zamów demo